Registrácia na DÚ – elektronická komunikácia !

Živnostníci POZOR, registrujte sa na DÚ !

Blíži sa termín podania daňových priznaní (DP) dane z príjmov (31.03.2019) a ešte skôr dane z motorových vozidiel (31.01.2019). Nezabudnite, že živnostník môže podať DP len elektronicky. Tí ktorí sa ešte neregistrovali na DÚ, urobte to čím skôr. Nenechajte na poslednú chvíľu. Nemusíte mať OP s čipom, dá sa aj bez toho registrovať sa. Viete urobiť aj sami, nemusí to robiť účtovník.